Preses økonomi hjelper sine regnskapskunder å stifte aksjeselskapet sitt kostnadsfritt.

Dette forutsetter at du stifter aksjeselskapet ditt med kapitalinnskudd. Minimum kapitalinnskudd er for tiden 30.000 kroner.

I forbindelse med registreringen av aksjeselskapet, påløper omkostninger til det offentlige. Disse kan betales av den kapitalen som er skutt inn i selskapet.

Du står i de fleste tilfellene fritt til å velge om selskapet skal ha revisor, eller ikke.

Ta kontakt straks for å få mer informasjon om hvordan du kommer i gang.