Webrapportering
- gratis tilgang for våre regnskapskunder

Våre regnskapskunder har gratis tilgang til våre webrapporter.

Gjennom webrapportene kan du løpende hente ut rapporten om driften av din virksomhet.

Du kan klikke deg ned gjennom rapporter helt til du ser på bilagene (forutsetter at bilagene er skannet).

Webrapportene gir deg blant annet løpende oversikt over kunder og leverandører.

Bruk av webrapportene

Din oversikt over selskapets økonomiske rapporter

Våre regnskapskunder har gratis tilgang til våre webrapporter.

Gjennom webrapportene kan du løpende hente ut rapporten om driften av din virksomhet.

Du kan klikke deg ned gjennom rapporter helt til du ser på bilagene (forutsetter at bilagene er skannet).

Webrapportene gir deg blant annet løpende oversikt over kunder og leverandører.

Eksempel på resultatrapport

Den fakturaen du har registrert blir automatisk sendt til kunden.

Hvis du har registrert en riktig epostadresse, så bruker vi denne til å sende ut fakturaen.

Hvis fakturaen blir sendt ut med epost, vil dette skje uten kostnader for deg.

Hvis vi ikke har mottatt korrekt epostinformasjon fra deg, vil fakturaen bli sendt ut på ordinær måte som vanlig brev. I dette tilfellet vil det påløpe kostnader.

Se på bilagene på web

Den fakturaen du har registrert blir automatisk sendt til kunden.

Hvis du har registrert en riktig epostadresse, så bruker vi denne til å sende ut fakturaen.

Hvis fakturaen blir sendt ut med epost, vil dette skje uten kostnader for deg.

Hvis vi ikke har mottatt korrekt epostinformasjon fra deg, vil fakturaen bli sendt ut på ordinær måte som vanlig brev. I dette tilfellet vil det påløpe kostnader.