Bistand med det meste innen lønn og personal

Preses Økonomi kan bistå deg med det meste innen lønn og personal, fra rekruttering av nye medarbeidere, til lønnskjøringer og alle pliktige rapporter til offentlige myndigheter.

Vi kan hjelpe deg med utforming av arbeidsavtaler som ivaretar rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi kan hjelpe deg i den vanskelige prosessen med permitteringer og oppsigelse av overtallige.