En løsning hvor det er enkelt å komme i gang- og som er praktisk og kostnadseffektiv å bruke

Preses Økonomi AS tilbyr en løsning som er:

 • Enkelt å bruke – dekker alle nødvendige arbeidsoppgaver
  Dere velger selv hvilke oppgaver dere ønsker å utføre selv. Vi kan imidlertid løse alle relevante arbeidsoppgaver, og graden av egeninnsats bestemmer dere selv.
 • Tilbyr høy kompetanse
  Preses Økonomi AS har lang praktisk erfaring fra regnskapsføring og rådgiving innen eiendom og investeringsselskaper.
 • Kostnadseffektiv
  Våre løsninger er utformet for å være arbeidsbesparende. I tillegg til at dere gratis kan benytte tjenester som er beskrevet under, er våre timepriser svært konkurransedyktig (fra 590 kr/time). Samlet innebærer dette en gunstig totalkostnad for dere.

Fri tilgang til vår fakturaløsning

Våre regnskapskunder har gratis tilgang til vår fakturaløsning.

Løsningen tilbyr enkel fakturering av alle enheter.

Faktureringsintervallet kan være månedlig, kvartalsvis, eller andre faste intervaller. Systemet tilpasses de avtalene du har – ikke motsatt.

Fakturabeløpet justeres som en KPI-regulering, eller etter andre fordelingsnøkler som bestemmes av dere.

Fri tilgang til vår webløsning gir deg full oversikt over hele regnskapet

Våre regnskapskunder har gratis tilgang til vår løsning for regnskapsrapportering på web. dette gir dere flere fordeler:

 • Full oversikt over leietagerne
  Dere har til enhver tid full oversikt over fakturaer som er sendt og betalinger som er mottatt.
 • … og i tillegg – full oversikt over hele regnskapet
  Det er ikke bare reskontro for kunder som er tilgjengelig i vår webløsning – det er hele regnskapet.
  Dere vil kunne ta ut relevante rapporter på web. I tillegg vil dere kunne se på alle bilag og hente ut kopier av disse i pdf-format.

Kommunikasjon med kundene dine

Våre regnskapskunder har gratis tilgang til vår løsning for kommunikasjonsløsning med kundene.

Du kan sende epost til alle leietagere, eller sms (ved utsendelse av sms påløper det kostnader).